İhsan Turnagöl

1957'de Ankara'da doğan İhsan Turnagöl, 1975'de İTÜ Gemi İnşaat Fakültesi'nden ayrılarak Almanya'da University of Music Karlsruhe'de Mario Sicca'nin ve İsviçre'de University of Music Basel'de Konrad Ragossnig'in yanında gitar çalıştı.

1981 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl gitar bölümünün lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programlarında öğrenci yetiştirmek üzere öğretim üyeliğine çağrıldığı State University of Music and the Performing Arts Stuttgart'ta kendi gitar sınıfını kurdu ve 2006 yılına kadar gitar eğitimi ve oda müziği dersleri verdi.
Hanover University of Music, Drama and Media ve University of Music Freiburg'da da gitar eğitmenliği yaptı.

1981 yılında Bach, Scarlatti ve Albeniz'in eserlerini içeren ilk plağı çıktı.
Consortium Classicum Oda Müziği Topluluğu'yla yaptığı 18. yüzyılın bestecilerinden Moscheles, Hummel ve Gragnani'nin ilk defa kaydedilen eserlerinden oluşan üç plak ve CD'si Koch-Schwann tarafından yayınlandı.
Hermann Reutter ile iki yıl süren çalışmalarının bir bölümünü içeren "Reutter" plak ve CD'si Wergo, notaları Schott Basımevi tarafından yayınlandı.
Avrupa ve Uzak Doğu'da festivallere çağrıldı, radyo ve televizyon kayıtları yaptı.

1985-92 yılları arasında Stuttgart Uluslararası Gitar Günleri'nin sanat yöneticiliğini üstlendi.

20./21. yüzyılın müziğine olan ilgisi ve bestecilerle olan yakın ilişkisi gitar için yeni eserlerin yazılmasına neden oldu.
Erhard Karkoschka'nın Turnagöl'e ithaf ettiği bir Türk ve bir Avrupa halk şarkısının birlikteliğini anlatan "Aramızdaki Köprü" isimli eser 2002'de İtalya'da Berben Basımevi tarafından yayınlandı.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen İhsan Turnagöl İstanbul Klasik Gitar Merkezi'nde çalışmalarına devam etmektedir.


Kayıtlarından seçmeler: